Tilaus- ja palveluehdot

1. Sopimuksen osapuolet
Näitä tilausehtoja sovelletaan palvelun tuottajan Tilaustalkkarit (jäljempänä 'palveluntuottaja') ja palvelun tilaajan välillä (jäljempänä 'asiakas'). Tilaustalkkareiden y-tunnus on 1157450-1 ja kotipaikkana Tampere.
Tätä erityistä palvelusopimusta käytetään liittyen nurmikon leikkauksien tilauksiin.

2. Sopimusehtojen voimassaolo       
Nämä sopimusehdot ovat voimassa 1.5.2020 lähtien

3. Osapuolten vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
Asiakas on velvollinen pitämään leikattava nurmialue mahdollisiman siistinä irtotavaroista, leluista, johdoista, letkuista ym. tavaroista jotka ovat vaarassa rikkoontua tai rikkoa palveluntuottajan laitteistoa. 
Asiakas on velvollinen merkitsemään uudet istutukset, taimet ym. suojeltava puutarhakasvisto.
Palveluntuottajalla on oikeus periä laitteiston korjauskustannukset laitteistorikosta siinä tapauksessa, jos hoidettavalle alueelle on ensimmäisen leikkauskerran jälkeen ilmestynyt jotain sinne kuulumatonta.
Palveluntuottaja ei ole vastuussa alueelle joutuneiden irtoesineiden mahdollisista esinerikoista.
Asiakkaalla on oikeus pitää alueella normaalit puutarhaan liittyvät esineistöt, aurinkotuolit, trampoliinit ym. Palveluntuottaja ei kuitenkaan siirrä isoja esineitä (trampoliinit, grillit ym.) leikkauksen tieltä.
Palveluntuottaja on velvollinen korvaamaan vahingot, jotka ovat syntyneet selkeästä piittaamattomuudesta
 
4. Palvelun hinnoittelu ja laskutus
Palvelun hinta määräytyy leikattavan alueen ja sovitun sopimuksen mukaisesti. Tehdessään tilauksen asiakas on antanut parhaimman arvion leikattavasta alueesta. 
Jos kuitenkin ilmenee, että alue tai työmäärä on arvioitu ala- tai yläkanttiin, palveluntuottajalla on oikeus veloittaa lisätyöstä tai jättää veloittamatta yläkanttiin tehdystä arviosta.
Kuitenkin aina veloitetaan palvelun minimilaskutushinta, joka ilmenee palveluntuottajan sivuilta.
Laskutus tapahtuu joko tuotetun palvelun jälkeen, tai kausisopimuksessa kerran kuukaudessa koontilaskutuksena. Hinnat on ilmoitettu kertakäynnin hintoina, ellei toisin ole mainittu.

5. Työn sisältö
Työ sisältää nurmikon leikkauksen yhteen kertaan ja siistinnän. Perustyö ei sisällä esiniittoa/niittoa tai leikkuujätteen haravointia/keräystä. Esiniiton voi tarvittaessa tilata erikseen. Jos asiakas ei tilaa esiniittoa ja nurmikko on kasvanut pitkäksi, leikkaus suoritetaan leikkurin korkeimmalla tasolla yhteen kertaan, jolloin alle taittunutta ruohoa ei ajeta toiseen kertaan.

6. Työaika
Palvelua tuotetaan arkipäivisin klo 8.30 - 18.00. Leikkaukset pyritään suorittamaan tasaisessa viikkorytmissä, mutta sääolosuhteiden haitatessa leikkausta, viikkorytmiä saatetaan yksipuolisesti palveluntuottajan toimesta muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Työ suoritetaan palveluntuottajan valitsemalla miehityksellä palveluntuottajan valitsemana päivänä ja aikana, kuitenkin pysyen arkipäivisin klo 8.30 - 18.00 sisällä.

7. Koko kesän sopimus
Koko kesän sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jossa palveluntuottaja käy automaattisesti ilman eri tilausta leikkaamassa nurmikon kerran viikossa toukokuun alusta heinäkuun loppuun ja kerran kahdessa viikossa elokuun alusta syyskuun loppuun.
Sopimus on voimassa heti asiakkaan lähettäessä sen sähköisesti, lähettäessään omatoimisesti sähköpostilla pyynnön, soittamalla suullisesti tai allekirjoitettuaan sopimuksen.

8. Tilauksen peruminen
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus aina kuun loppuessa. Jos sopimusjaksoon on kertynyt vain yksi palvelukerta, laskutetaan tämä täysihintaisena palveluna hinnaston mukaan sopimushinnan sijaan. Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus ilman irtisanomisaikaa. 

9. Reklamaatiot
Asiakkaan on tehtävä mahdolliset reklamaatiot yhden (1) vuorokauden kuluessa tuotetusta palvelusta.

10. Erimielisyydet
Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät tuota sopimusta, siirtyy asian ratkaisu Pirkanmaan käräjäoikeuteen.